Trang chủ Bộ sưu tập đồ gỗ thếp vàng bo-suu-tap-do-go-thiep-vang-03

bo-suu-tap-do-go-thiep-vang-03

Bộ sưu tập đồ gỗ thếp vàng - hinh 1

tượng Tam Thế Phật, A Di Đà, Quan Âm, Thích Ca sơ sinh, Bồ Đề Đạt Ma, Phật Bà nghìn tay nghìn mắt của chùa Bút Tháp…

Bộ sưu tập đồ gỗ thếp vàng - hinh 3
Bộ sưu tập đồ gỗ thếp vàng - hinh 5

SẢN PHẨM NỔI BẬT