13_zing

Chuông đồng cổ khắc voi chiến, rồng phục

Nhiều người còn đặt tiền lên quai chuông, khấn vái và coi đây là bảo vật mang lại nhiều may mắn cho dân làng.

Chuông đồng cổ khắc voi chiến, rồng phục 11

SẢN PHẨM NỔI BẬT