5_zing

Chuông đồng cổ khắc voi chiến, rồng phục

Nửa dưới chuông cổ được đúc hàng chục cánh sen ở xung quanh. Mặt trên khắc chìm hình ảnh rồng bay, voi chiến, trâu, ngựa và hình ảnh cành lá chim muông rất đẹp.

Chuông đồng cổ khắc voi chiến, rồng phục 3
Chuông đồng cổ khắc voi chiến, rồng phục 5

SẢN PHẨM NỔI BẬT