lu-dong_1506

đỉnh đồng

Bầu đỉnh đúc hoa văn kép bên trên là hoa sòi bên dưới là con dơi

đỉnh đồng
Con nghê trên nắp đỉnh

SẢN PHẨM NỔI BẬT