lu-dong_1509

đỉnh đồng

Quả đỉnh thường được bày cùng đôi hạc thờ cao 120cm đặt 2 bên

Con nghê trên nắp đỉnh

SẢN PHẨM NỔI BẬT