duc-tuong-dong-doi-mat-03

tác ;phẩm đôi mắt

Nghệ nhân Dương ngọc Tiển bên tác phẩm đôi mắt

Đúc đồng Tác phẩm Đôi Mắt 2
tượng đồng đôi mắt

SẢN PHẨM NỔI BẬT