Trang chủ Lò gốm cuối cùng bên kênh Lò Gốm ở Sài Gòn Lò gốm bên kênh Lò Gốm ở Sài Gòn 04

Lò gốm bên kênh Lò Gốm ở Sài Gòn 04

Lò gốm bên kênh Lò Gốm ở Sài Gòn 12

Ông Quyền (68 tuổi) làm nghề này được khoảng 40 năm. Ông là một trong những người làm nghề lò gốm lâu năm nhất ở đây.

Lò gốm bên kênh Lò Gốm ở Sài Gòn 05
Lò gốm bên kênh Lò Gốm ở Sài Gòn 03

SẢN PHẨM NỔI BẬT