Trang chủ Lò gốm cuối cùng bên kênh Lò Gốm ở Sài Gòn Lò gốm bên kênh Lò Gốm ở Sài Gòn 09

Lò gốm bên kênh Lò Gốm ở Sài Gòn 09

Lò gốm bên kênh Lò Gốm ở Sài Gòn 12

Không chỉ là nơi lưu giữ một nghề độc đáo ở Sài Gòn. Nơi đây còn giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người nghèo khó, một số người thợ đã ngoài 60, 70 tuổi.

Lò gốm bên kênh Lò Gốm ở Sài Gòn 08
Lò gốm bên kênh Lò Gốm ở Sài Gòn 07

SẢN PHẨM NỔI BẬT