congchieng2

Người còn giữ nghề đúc cồng chiêng là ai?

cồng chiêng hiện tại đã qua đời, ai là người thay thế?” – đó là trăn trở của Nghệ nhân cồng chiêng Dương Ngọc Tiễn

Người còn giữ nghề đúc cồng chiêng là ai?

SẢN PHẨM NỔI BẬT