Bát bình hương đồng vàng

Đúc bát bình hương đồng vàng

Bát hương đúc sẵn, chất liệu đồng vàng, sơn phủ bảo quản hoặc làm màu theo yêu cầu.Kích thước có săn: 12cm, 14cm, 15cm, 16cm, 18cm, 20cm, 22cm Ngoài những kích thước có sẵn kể […]

Đúc bát bình hương đồng vàng Xem thêm »