quả chuông lớn nhất Việt Nam

Chuông chùa Bái Đính quả chuông lớn nhất Việt Nam

Quả chuông đồng lớn nhất Việt Nam – là đại hồng chung của chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình). Theo thiết kế, quả chuông này nặng 36 tấn, cao 5,5m, đường kính […]

Chuông chùa Bái Đính quả chuông lớn nhất Việt Nam Xem thêm »