Hai quả chuông đồng cổ nhất Việt Nam -1

Hai quả chuông đồng cổ nhất Việt Nam

Chuông đồng là những di vật cổ có giá trị rất lớn. Do chiến tranh loạn lạc, những quả chuông có niên đại sớm ở VN còn lại rất ít. Đến nay chỉ mới phát […]

Hai quả chuông đồng cổ nhất Việt Nam Xem thêm »