hiệu ứng cúi

“Hiệu ứng…cúi” một tác phẩm mỹ thuật đồ đồng Phước Kiều

Tác phẩm được giải thưởng mỹ thuật 2015 của nhà điêu khắc trẻ Nguyễn Văn Huy Quảng Nam.Từ chất liệu composit được nghệ nhân Dương Ngọc Tiển của làng đúc Phước Kiều chuyển thành đồng.Để […]

“Hiệu ứng…cúi” một tác phẩm mỹ thuật đồ đồng Phước Kiều Xem thêm »