Đúc đồng trang trí với mẫu cá đồng xinh động đẹp mắt - hinh 1

Đúc đồng trang trí với mẫu cá đồng xinh động đẹp mắt

Dongphuockieu nhận đúc các mẫu bọ, côn trùng bằng đồng trang trí cực kỳ xinh động, đẹp mắt. Dưới đây là các mẫu côn trùng bằng đồng do Dồng Phước Kiều chế tác đúc dành […]

Đúc đồng trang trí với mẫu cá đồng xinh động đẹp mắt Xem thêm »