11 báu vật trống đồng Đông Sơn 7

11 báu vật trống đồng Đông Sơn được trưng bày

11 trống đồng cùng hàng trăm cổ vật thời đại văn hóa Đông Sơn đang được tập hợp về Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội) để trưng bày trong một chuyên đề đặc […]

11 báu vật trống đồng Đông Sơn được trưng bày Xem thêm »