Phát hiện kho báu trong tàu La Mã đắm 1.600 năm trước

Phát hiện kho báu trong tàu La Mã đắm 1.600 năm trước

Nhóm thợ lặn Israel công bố tìm thấy kho báu với nhiều tác phẩm nghệ thuật trong con tàu La Mã đắm cách đây 1.600 năm. Chuông chùa Bái Đính quả chuông lớn nhất Việt […]

Phát hiện kho báu trong tàu La Mã đắm 1.600 năm trước Xem thêm »