tượng đồng Trần Kỳ Phong

Đúc Tượng đồng Trần Kỳ Phong

Đây là sản phẩm đúc tượng Trần Kỳ Phong do nghệ nhân Dương Ngọc Tiển đúc cho  trường PTTH Trần kỳ Phong, Bình Sơn, Quảng Ngãi.  Tương Trần Kỳ Phong do nhà điêu khắc trẻ nguyễn văn […]

Đúc Tượng đồng Trần Kỳ Phong Xem thêm »