luyện tập đánh cồng chiêng

Cồng chiêng Tây Nguyên một kiệt tác văn hóa

Ngày 25-11-2005, Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên của Việt Nam đã được UNESCO chính thức công nhận là kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Sau Nhã nhạc […]

Cồng chiêng Tây Nguyên một kiệt tác văn hóa Xem thêm »