gacma4-1426236733_660x0

Tượng đài mẹ Việt Nam ở Quảng Nam 01

Tượng đài lấy nguyên mẫu từ mẹ Nguyễn Thị Thứ (xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam)

Tượng đài mẹ Việt Nam ở Quảng Nam 01
Tượng đài mẹ Việt Nam ở Quảng Nam 03

SẢN PHẨM NỔI BẬT