tuongdai_660x0

Tượng đài mẹ Việt Nam ở Quảng Nam 01

Khối tượng chính làm từ đá hoa cương có chiều cao 18,5 m

Tượng đài mẹ Việt Nam ở Quảng Nam 09
Tượng đài mẹ Việt Nam ở Quảng Nam 11

SẢN PHẨM NỔI BẬT