Trang chủ Tượng đồng Lê Lợi 17308798_415031752184697_1431426283332568482_n

17308798_415031752184697_1431426283332568482_n

Đúc tượng đồng Lê Lợi - hinh 7

Đúc tượng đồng Lê Lợi – hinh thành phẩm trong thời gian hoàn thiện

Đúc tượng đồng Lê Lợi - hinh 6
Đúc tượng đồng Lê Lợi - hinh 4

SẢN PHẨM NỔI BẬT