Đúc tượng đồng

Đúc tượng đồng tượng chân dung bằng đồng” hay còn gọi là tạc tượng bằng đồng. Bởi Nghệ nhân tâm huyết tỉ mỉ, trạm khảm tinh xảo thiết kế độc đáo. Nhận chế tác theo yêu cầu.

Scroll to Top