nghệ nhân đúc đồng Dương Ngọc Tiển

Kỹ Thuật Đúc Đồng Phước Kiều

Kỹ thuật đúc đồng bao gồm 5 công đoạn chính bao gồm: tạo mẫu sản phẩm, làm khuôn đúc, sấy khuôn, nấu đồng, rót đồng vào khuôn, công đoạn làm nguội thành phẩm. Tạo mẫu …

Kỹ Thuật Đúc Đồng Phước Kiều Xem thêm »