Bộ sưu tập đồ gỗ thếp vàng - hinh 6

Bộ sưu tập đồ gỗ thếp vàng

Những hiện vật niên đại từ thế kỷ 17 đến 20 được trưng bày tại Hà Nội. 100 tài liệu, hiện vật đồ gỗ sơn thếp, trong đó có những hiện vật độc đáo, quý […]

Bộ sưu tập đồ gỗ thếp vàng Xem thêm »