duc-tuong-dong-phat-dia-tang

Đúc tượng đồng Bất Động Như Lai dát vàng

Pho tương Phật Địa Tạng đã được an vị tai Chùa Hưng Quang, Hòa Vang, Đà nẳng

đúc tượng phật như lai
Pho tương Phật Địa Tạng

SẢN PHẨM NỔI BẬT