Đúc tượng đồng Lê Lợi - hinh 1

Đúc tượng đồng Lê Lợi

Đồng Phước Kiều giới thiệu sản phẩm tượng đồng Lê Lợi – do chính các nghệ nhân Phước Kiều đúc. Chi tết sản phẩm tượng đồng Lê Lợi. + Chi tiết kích thước tượng ( […]

Đúc tượng đồng Lê Lợi Xem thêm »